Oznamy mesta

PRERUŠENIE DODÁVOK ELEKTRICKEJ ENERGIE V KEŽMARKU – 3. MÁJA

Oddelenie
Kultúra

Dátum: 3. mája 2023 od 8:20 h do 17:30 hod.

Lokalita: Nad Traťou 4, 6 8, 910/2, 9001