Oznamy mesta

Skúška sirén

Oddelenie
Kultúra

V piatok dňa 08. 09. 2023 o 12.00 h sa v meste Kežmarok uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom sirén prostredníctvom modulu miestneho ovládania.

Preskúšanie varovania obyvateľstva sa na území SR vykonáva v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.