Oznamy mesta

SKÚŠKA SIRÉN V MESTE

V piatok 10. marca o 12.00 hod. sa v meste Kežmarok uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom sirén prostredníctvom modulu miestneho ovládania. Preskúšanie varovania obyvateľstva sa na území SR vykonáva v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.