Oznamy mesta

SPOLU TVORÍME BUDÚCNOSŤ NÁŠHO MESTA

Vážené občianky a občania mesta Kežmarok,

chceli by sme vás informovať, že v súčasnosti prebieha (v spolupráci s KRI – Inštitút pre klímu a rozvoj) tvorba nového dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok, ktorý bude zásadným usmerňujúcim dokumentom pre ďalší rozvoj mesta Kežmarok. Tento dotazníkový prieskum je príležitosťou pre Kežmarčanky a Kežmarčanov spolupodieľať sa na tvorbe tohto dokumentu, ktorý sa po schválení mestských zastupiteľstvom stane pre mesto záväzným na obdobie rokov 2023-2027.

Cieľom prieskumu je spoznať vaše skúsenosti a pohľady týkajúce sa kvality služieb, aktivít a stavu infraštruktúry v našom meste. Vďaka vašim odpovediam bude súčasný stav mesta pozostávať nielen z číselných štatistík ale aj z priamej skúsenosti obyvateľov, čo pomôže identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné život v našom meste zlepšiť.

Prieskum je rozdelený do piatich rozvojových oblastí, obsahuje 36 otázok a je zostavený tak, aby vám odpovede nezabrali viac ako 12 minút. Odpovede Vás prosíme odoslať do 1. decembra 2024 prostredníctvom tohto linku:

https://forms.gle/dGEmnufBzMATPzWs6