Oznamy mesta

ÚZ 191/2023 Nález basketbalovej lopty

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 10.9.2023 o 07:30 hod. bola na ul. Gen. Štefánika č. 47 v objekte CVČ   v Kežmarku,  nájdená basketbalová lopta KOCK University. Majiteľ si môže  túto vec vyzdvihnúť v budove  sídla mestskej polície Kežmarok. Registračná značka ÚZ  191/2023.