Oznamy mesta

ÚZ 76/2023 Nájdený zväzok 4 ks kľúčov

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 9.5.2023 o 12:15 hod. bol na ul. Nižná brána  v Kežmarku, nájdený zväzok  4 ks kľúčov, 2 ks karabínky, 1 ks umelohmotný rozlišovač modrej farby.  Majiteľ si môže  túto vec vyzdvihnúť v budove  sídla mestskej polície Kežmarok. Registračná značka ÚZ  76/2023.