Oznamy mesta

Výberové zisťovanie pracovných síl

Výberové zisťovanie pracovných síl

 

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z.z., ktorou sa vydáva Program štatistických zisťovaní na roky 2021 – 2023 sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2023.

Cieľom zisťovanie je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. V rámci zisťovania vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 051/7735 231 – Ing. Iveta Popovcová