Oznamy mesta

Zmena v otváracej dobe cintorínov

Oddelenie
Kultúra

Pohrebné a cintorínske služby Pieta – ako správcovia mestských cintorínov v Kežmarku, oznamujú návštevníkom starého historického cintorína a Nového cintorína, že sa mení otváracia doba (letné obdobie) a cintoríny budú sprístupnené v čase 𝙤𝙙 𝟬𝟳:𝟬𝟬 – 𝙙𝙤 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝙝𝙤𝙙𝙞𝙣𝙮. Taktiež by sme chceli týmto upozorniť nájomcov hrobových miest, aby pri samotnom plánovaní začatia realizácií zmien, úprav alebo rekonštrukcií hrobov, kontaktovali správu cintorínov Pohrebné a cintorínske služby Mesta Kežmarok /budova Legenda/, Jakuba Kraya 20, Kežmarok. 𝙋𝙧𝙚 𝙫𝙨𝙩𝙪𝙥𝙮 𝙥𝙧𝙚 𝙠𝙖𝙢𝙚𝙣𝙖́𝙧𝙨𝙠𝙚 či 𝙘̌𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙘𝙚 𝙥𝙧𝙖́𝙘𝙚 – 𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖𝙢𝙞, je potrebné mať uhradený poplatok a samotné povolenie vstupu na pohrebisko. Povolenie sa vydáva iba nájomcovi a iba nájomca môže požiadať o tieto práce.