Oznamy mesta

Kežmarské výročia v mesiaci február

1879, 1. február: v Klčove sa narodil Ján Janečko, kežmarský farár v rokoch 1911 – 1951, pričinil sa o vnútornú výzdobu chrámu i vonkajšiu opravu kostola (145. výročie)

1849, 2. február: vo Vyšnom Kubíne sa narodil právnik a spisovateľ Pavol Országh Hviezdoslav, na kežmarskom lýceu študoval v rokoch 1865 – 1870 (175. výročie)

1779, 21. február: Kežmarok postihol požiar, pričom zhorelo 84 domov, veža na radnici aj redute, tiež Vyšná brána (245. výročie)

1929, 24. február: vznikol Kežmarský ovčiarsky spolok za účelom spoločnej výroby syra a iných mliečnych výrobkov (95. výročie)

1934, 28. február: vznik Miestneho odboru Matice slovenskej, jeho hlavnou úlohou bolo šíriť slovenskú kultúru prostredníctvom prednášok či divadiel (90. výročie)

Pripravil: Vladimír Julián Ševc, Múzeum v Kežmarku