Oznamy mesta

Mesto Kežmarok pokračuje s elektronickou evidenciou odpadov v stredu 15. mája 2024

Mesto Kežmarok pokračuje s elektronickou evidenciou odpadov, v stredu 15.05.2024 budú pracovníci Verejnoprospešných služieb označovať Vaše nádoby (zmesový komunálny odpad) RFID čipmi na uliciach:

  • Jakuba Kraya,
  • Trhovište,
  • Hradská cesta,
  • Hradný vrch,
  • Strelnica,
  • Pod lesom,
  • Nižná brána č.2,
  • Suchá hora,
  • Gaštanová.

 Prosíme občanov, aby v stredu 15.05.2024 na určených uliciach, nechali vyprázdnené nádoby pred domami, aby mohli pracovníci Verejnoprospešných služieb nádoby označiť RFID čipmi.