Oznamy mesta

Mimoriadna situácia – medveď hnedý

Dobrý deň.

 

v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou Vám preposielame link https://zasahovytim.sopsr.sk/ na stránky „zásahový tím pre medveďa hnedého“, kde sú informácie čo robiť v prípade stretu s medveďom, ako predísť stretom s medveďom atď. Zatiaľ nemáme pre Vás k dispozícii iný materiál. V okrese Poprad sme zatiaľ nemali od Vás (od obcí) alebo od iných subjektov hlásené nejaké mimoriadne udalosti, ktoré by súviseli so stretom s medveďom hnedým. Mimoriadna situácia bola vyhlásená v súlade s uznesením vládu SR č. 177/2024, aby sa mohli prijímať opatrenia napr. ako sú uvedené v predmetnom uznesení a to posilnenie hliadkovej činnosti Zásahových tímov, zvýšenie hliadkovej činnosti policajného zboru, zabezpečenie potrebného materiálneho vybavenia a iné opatrenia.

 

Dôležité kontakty v prípade vzniku mimoriadnej udalosti týkajúca sa medveďa hnedého sú čísla 112 a 158.

 

Zároveň Vás chceme požiadať, pre zachovanie informačného systému civilnej ochrany pri vyhlásenej mimoriadnej situácii ( Pravidelná informácia – každý pondelok na koordinačné stredisko IZS ), aby ste nám v zmysle Príkazu č. 1/2024 prednostky OÚ Kežmarok  na vyhlásenie mimoriadnej situácie (bod 3.) poskytovali spätnú väzbu v prípade vedomosti o pohybe týchto jedincov za dané obdobie prostredníctvom  e-mailu: okr.kk@minv.sk, alebo telefonicky na č.t.  0905 656 273.

Ak budeme mať pre Vás ďalšie informácie prípadne dokumenty týkajúce sa tejto mimoriadnej situácie, postúpime Vám ich.

 

Ďakujem za spoluprácu.

S úctou,

 

Ing. Miloslav Nadányi

Odborný radca | Odbor krízového riadenia | Okresný úrad Kežmarok

Dr. Alexandra 61 | 060 01 Kežmarok | Slovenská republika

tel.: 0961 578 936

miloslav.nadanyi@minv.sk | www.minv.sk

Galéria