Oznamy mesta

Oznam pre cestujúcich

Prosíme cestujúcich, aby si skontrolovali dopravné karty. Ak bude mať nejaký cestujúci na dopravnej karte uvedené 9 alebo10 miestne SNR číslo, tak takáto karta nebude od 4.7.2024 platná, z dôvodu spustenia novej Zónovej tarify od koordinátora verejnej dopravy IDS Východ, ktoré nastane od 1.8.2024. SNR číslo je vytlačené na dopravných kartách a aj na cestovných lístkoch, ako môžete vidieť na obrázku v ozname a aj na samostatnom obrázku v prílohe. Cestujúci, ktorí vlastnia takéto dopravné karty by mali bezodkladne navštíviť Informačné centrum dopravcu SAD Poprad a vybaviť si tam novú dopravnú kartu. Ak má cestujúci na dopravnej karte uvedené 17 miestne SNR číslo, tak je karta v poriadku a nie je potrebné ju nahradiť novou.

Zdroj: SAD Poprad

 

Galéria