Oznamy mesta

Oznam pre občanov na Uliciach Zochova, Komenského a Dávida Frölicha

Mesto Kežmarok pokračuje s elektronickou evidenciou odpadov, v stredu 27. marca 2024 budú pracovníci Verejnoprospešných služieb označovať Vaše nádoby (zmesový komunálny odpad) RFID čipmi na uliciach:

Zochova,
• Komenského,
• Dávida Frölicha

Prosíme občanov, aby v stredu 27. marca 2024 na určených uliciach, nechali vyprázdnené nádoby pred domami, aby mohli pracovníci Verejnoprospešných služieb nádoby označiť RFID čipmi.