Oznamy mesta

Oznámenie o uzávierke ciest II. a III. triedy v okrese Kežmarok

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Kežmarok o úplnej uzávierke ciest II. a III. triedy dôjde dňa 25. 05. 2024 v čase od 08.00  -20.00 hod. k vykonaniu úplnej uzávierky ciest:

– cesta III/3107 v km cca 2,500 – 12,000 Toporec – Veľká Lesná
– cesta II/542 v km cca 7,800 – 17,000 v úseku medzi križovatkou s cestou III/3106 a začiatok obce Reľov
– cesta III/3106 v km 1,720 – 6,110 Podhorany – Vojňany v úseku medzi koncom obce Podhorany po križovatku s cestou II/542

Dôvod uzávierky: Konanie automobilových pretekov 51. PETROLTRANS SLOVAKIA RALLYE TATRY 2024

Informoval: mjr. Mgr. Ján Brutovský