Oznamy mesta

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-MŠ,IŠ,KŠ,AMG,SG,JZ

 04.07.2024 

 

                    Martina Šemberová, narodená 28.05.1974

                    Ivan Šatek, narodený 28.06.1999

                    Kristína Šateková, narodená 03.02.2003

                    Sára Grinvalská, narodená 08.09.2011

                    Anna Mária Grinvalská, narodená 07.01.2008

                    Jakub Zummer, narodený 07.06.2021

                    

                    

                  

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok