Oznamy mesta

Pokračujeme v prácach na Ulici Martina Lányiho. Od piatku 7. júna bude prebiehať asfaltovanie vyrovnávacej vrstvy

Oznamujeme občanom, že z dôvodu vyfrézovania bude niveleta vozovky dočasne znížená a  preto prosíme majiteľov motorových vozidiel radových garáži vyparkovať vozidlá z garáži v prípade ich potreby využívania v danom čase. Ďalej v dobe 7. júna 2024 je plánované asfaltovanie vyrovnávacej vrstvy na danej ulici. Práce závisia od počasia, preto je možná úprava doby prác, o čom budeme včas informovať.

Prejazd ulicou počas asfaltovania nebude vôbec možný a nebude možný ani odchod tých áut z existujúcich garáži, ktoré tam ostanú.

Ďakujeme za pochopenie!