Oznamy mesta

Pokračujeme v prácach na Uliciach Priekopa, Poľná a Tehelňa od pondelka 8. júla 2024

Oznamujeme občanom, že dňa 8. júla 2024 bude na Ulici Priekopa prebiehať strojné čistenie cesty pred pokládkou vrchnej obrusnej vrstvy, vrátane asfaltovania.

Na Uliciach Poľná a časti Ulice Tehelňa je v dobe od 8. júla do 9. júla 2024 plánované strojné čistenie ciest  a asfaltovanie vyrovnávacej vrstvy. Práce závisia od počasia, preto je možná úprava doby prác, o čom budeme včas informovať. Prejazd ulicami počas čistenia a asfaltovania nebude vôbec možný a nebude možný ani odchod tých áut z existujúcich rodinných domov, garáži a dvorov, ktoré tam na parkoviskách ostanú parkovať.

Ďakujeme za pochopenie!