Oznamy mesta

ÚZ 30/2024 Nález AirTagu

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 12.2.2024 o 13:00 hod. bol na ul. Hl. námestie  v Kežmarku,  nájdený  AIRTAG.  Majiteľ si môže  túto vec vyzdvihnúť v budove  sídla mestskej polície Kežmarok. Registračná značka ÚZ  30/2024.