Oznamy mesta

VYHODNOTENIE TAJNIČKY: MARCOVÉ NOVINY KEŽMAROK

TAJNIČKA „Marec je mesiacom knihy.“ V NOVINÁCH KEŽMAROK POZNÁ VÍŤAZA

Je ním Jana Sláviková! Víťazke gratulujeme a dúfame, že vy, čitatelia, sa zapojíte do ďalších tajničiek v našich novinách. Víťazka si odnesie bohatú odmenu.

Marcové vydanie Novín Kežmarok obsahovalo tajničku, ktorej správnym riešením bolo heslo „Marec je mesiacom knihy“. Výhercu sme vyžrebovali spomedzi 13 súťažiacich. Vážime si, že nás čítate.

Galéria