Oznamy mesta

Výstraha pred búrkami

🔹 ️Jav: Búrky

🔹️ Stupeň: 2. stupeň

🔹️ Trvanie javu: 8.7.2024 od 13:00 do 16:00

🔹️ Výstraha:

V okrese Kežmarok je ZVÝŠENÁ pravdepodobnosť výskytu silných búrok

spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 – 50 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 – 27 m/s (65 – 95 km/h) a s krúpami.

Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká. Predstavujú veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, môžu byť obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Je potrebné venovať

zvýšenú pozornosť informáciám o meteorologickej situácii, sprievodných javoch a sledovať pokyny krízových zložiek (CO, starostovia, ministerstvá a pod.).

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín

a rozvodnenie malých tokov a suchých korýt. Môže dôjsť k povodňovým úkazom

mimo tokov (stekanie vody zo svahov, zosuv svahov, bahnotok s kamením,

zatopenie pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov, podmytie cestnej

komunikácie a pod.).

Silný vietor môže spôsobiť škody na vegetácii, lesoch, na budovách, el. vedení

a ďalších objektoch. Lietajúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú

riziko pre ľudské zdravie. Popadané stromy alebo iné nahromadené škody môžu

obmedziť až paralyzovať dopravu.

Krúpy môžu poškodiť vegetáciu, väčšie krúpy môžu poškodiť strechy, skleníky,

automobily a pod. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť

cestnú premávku.

Zrážky: 30 – 50 mm

Vietor: 18 – 27 m/s