Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                            

 

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Alena Fedorová, bytom Kežmarok

Ján Čonka, bytom Kežmarok

Maroš Gurgoľ, bytom Kežmarok

Emília Budzáková, bytom Kežmarok

Júlia Tuskul, bytom Kežmarok

Milan Bialončík, bytom Kežmarok

Miroslav Bombara, bytom Kežmarok

Bartolomej Buka, bytom Kežmarok

Vasyl Iusko, bytom Kežmarok

František Husák, bytom Kežmarok

Rastislav Wolf, bytom Kežmarok

Milan Vitkovský, bytom Kežmarok

Ondrej Rezničák, bytom Kežmarok

Dominika Hlavačová, bytom Kežmarok

 

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať