Podujatia

Literárny večer v Drevenom artikulárnom kostole

2

29. september 2021, 19.00 hod. v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku Literárny večer

Hostia večera: Tamara Šimončíková Heribanová, Silvester Lavrík

 

 

Informácie

Drevený artikulárny kostol, Kežmarok