Podujatia

LITERÁRNY VEČER: VEĽKÉ SRDCE AUTORA MIROSLAVA ERDINGERA

LV_FÚ_Erdinger_Velké_srdce_Feb_2023

Boutique Hotel Hviezdoslav pozýva na prvý tohtoročný Literárny večer, ktorý sa uskutoční 2. februára o 18.00 hod.

Miroslav Erdinger sa narodil na území bývalého Československa v roku 1954. Je farárom Českobratskej evanjelickej cirkvi a niekdajší predseda predstavenstva Diakonie ČCE, bývalý riaditeľ strediska Diakonie ČCE, Domova odpočinku v starobe v Kračicích. Je členom profesných organizácií, lektorom v oblasti práce so seniormi a konzultantom v problematike poskytovania sociálnych služieb.

Informácie