Podujatia

Malé veľké kroky

Male velke kroky SUPKK 2022 plagat nahlad

Žiaci končiaceho ročníka Školy umeleckého priemyslu Vás pozývajú na výstavu absolventských prác, ktorá nesie príznačný názov MALÉ VEĽKÉ KROKY.

Výstava prezentuje tvorbu študentov odboru propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn. Expozícia zachytáva tvorbu 22 mladých umelcov, ktorých tvorba prekypuje pluralitou spracovania a rôznorodosťou uchopenia tém i obsahu jednotlivých zadaní. Komerčné témy, grafika, fotografia, maľba, dokument, priestorová tvorba živé a pestré spracovanie s príbehom a odzrkadlením vnútorného postoja mladých autorov. Jednotlivé výstupy vypovedajú o pripravenosti žiakov pre trh práce a všestrannom zameraní vo svete umeleckého dizajnu.

Ku všetkému čo je veľké, prvým KROKOM je odvaha. Prajeme našim žiakom odvahu robiť v živote veľké, silné, dobré a výrazne kroky, ktoré aj vďaka umeniu môžu meniť svet.

Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 12.5. – 4.6. vo Výstavnej sieni na Hlavnom námestí 64.

 

Informácie

Galéria