Podujatia

Odhalenie pamätnej tabule Sándorovi Petőfimu, ktorý v roku 1845 navštívil lýceum, spojené s otvorením výstavy maďarských tlačí a životu a dielu tohto básnika, Evanjelické lýceum

Kultúra v meste
Kultúra v meste

Informácie