Podujatia

Svetlo z východu

Svetlozvýchodu

Výstava obrazov predstavuje pútnické miesta na Slovensku v Prešovskom samosprávnom kraji a Poľskej republike. Prenosnú exteriérovú inštaláciu zhotovili traja mladí umelci z Prešova – Michal Kačmár, Patrik Vrábeľ a Štefan Šoltis. Galéria je súčasťou medzinárodného projektu programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko s názvom Svätomariánska púť (Svetlo z východu), ktorého cieľom je vytvoriť unikátny produkt cestovného ruchu spájajúci pútnické miesta na pohraničí.

Informácie

Galéria