Podujatia

Zápis do prvého ročníka Základnej školy s materskou školou sv. Kríža

00

Vážení rodičia predškolákov! Srdečne vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. apríla 2024 v čase 9.00 – 16.30 hod. v priestoroch školy. V rámci týchto dní sa môžete zúčastniť ľubovoľnej vyučovacej hodiny v ročníkoch 1. stupňa ZŠ a zoznámiť sa tak s prácou žiakov a učiteľov našej školy. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu).

Prihlášku je možné vyplniť cez elektronický formulár na webstránke školy.

Informácie