WiFi4EU

Stav
Zrealizované
Dátum od
14. mája 2018

      

Poskytovateľ:  Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

Dátum podania žiadosti: 14.05.2018

Výška schváleného grantu: 15 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách.

 

Projekt bol ukončený.

 

„Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie.“