Projekty

Obnova pamätníka z II. svet. vojny – „TANK“

Stav
Zrealizované
Dátum od
19. augusta 2021

Poskytovateľ:  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Dátum podania žiadosti: 19.08.2021

Realizácia projektu:  september – október 2021

Celkový rozpočet projektu:  5 900,00 €

Poskytnutá dotácia: 5 900,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je celková oprava pamätníka s tankom. Súčasťou opráv je vyčistenie travertínu a jeho konzervácia, oprava spevnených plôch, oprava a náter kovových artefaktov.

 

Projekt bol ukončený.

 

„Projekt je podporený Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.“

Galéria