Projekty

57. ročník Literárneho Kežmarku

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
18. októbra 2021

Poskytovateľ: Fond na podporu umenia

Dátum podania žiadosti: 18.10.2021

Realizácia projektu: február 2022 – november 2022

Celkový rozpočet projektu: 5 600,00 €

Schválená výška dotácie: 5 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

57. ročník Literárneho Kežmarku (LK) plánuje rozšíriť skupinu mladých autorov, ktorých rast a umelecká podpora sú hlavnou myšlienkou tohto projektu. Cieľom festivalu je aj eliminovanie negatívnych vplyvov na deti a mládež, vzdelávanie v oblasti literatúry a jej histórie, ktorá ovplyvnila slovenské dejiny v rôznych obdobiach, formou seminárov, prednášok, besied so známymi slovenskými spisovateľmi a iných kultúrnych podujatí. Hlavným zámerom je vyhlásiť literárnu súťaž v písaní poézie a prózy pre žiakov a študentov základných a stredných škôl na Slovensku a taktiež slovenských žiakov a študentov žijúcich v zahraničí. Táto súťaž je historicky najstaršou literárnou súťažou na Slovensku, ktorá funguje až do súčasnosti. Každoročne je do súťaže zaslaných okolo 700 prác, ktoré hodnotí odborná porota v troch kategóriách. Všetci, ktorí za zapojili do súťaže, budú pozvaní do Kežmarku na tri dni trvajúci festival, ktorý im ponúkne rôzne možnosti vzdelávania a rozširovania znalostí v oblasti literatúry. Víťazi jednotlivých kategórii budú mať dopravu a ubytovanie úplne zadarmo a čakajú ich hodnotné vecné ceny. Okrem toho budú pre účastníkov pripravené tvorivé dielne a workshopy venované literatúre, ktoré budú viesť skúsení lektori. Ďalšou zaujímavosťou bude realizácia besied s osobnosťami slovenskej literatúry – mnohí sú účastníci a víťazi Literárnych Kežmarkov spred rokov.

 

Projekt bol schválený.