Projekty

Active EuroMountain – Partnerstvo Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
25. januára 2018

Operačný program: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 25.01.2018

Predpokladaná realizácia projektu: 2019-2020

Celkový rozpočet: 49 290,00 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 7 393,50 €

Predpokladaná výška NFP: 41 896,50 €

 

Zhrnutie projektu:

Úloha mesta:

  • Participácia na vývojových procesoch (minimálne 4 stretnutia za krajinu)
  • Rozvoj miestnych stratégií
  • Úprava miestnych stratégií
  • Získanie nových skúseností v rámci medzinárodnej spolupráce a spolupráce regionálnych partnerov. Získanie nových a osvedčených postupov pri vytváraní stratégie. Nová stratégia bude skvelým nástrojom pre budúci rozvoj miestneho cestovného ruchu.

 

Projekt nebol podporený.