Projekty

Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta

Stav
Pripravované
Dátum od
17. marca 2022

Poskytovateľ:  Fond na podporu umenia

Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc

Dátum podania žiadosti: 17.03.2022

Predpokladaná realizácia projektu:  júl – december 2022

Celkový rozpočet projektu:  5 000,00 €

Požadovaná výška dotácie: 4 500,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov na nákup beletrie a odbornej literatúry pre všetky kategórie čitateľov Mestskej knižnice v Kežmarku.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.