Projekty

Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
17. marca 2022

Poskytovateľ:  Fond na podporu umenia

Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc

Dátum podania žiadosti: 17.03.2022

Predpokladaná realizácia projektu:  júl – december 2022

Celkový rozpočet projektu:  3 900,00 €

Schválená výška dotácie: 3 500,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov na nákup beletrie a odbornej literatúry pre všetky kategórie čitateľov Mestskej knižnice v Kežmarku.

 

Projekt bol schválený.