Projekty

Dobudovanie infraštruktúry cyklistického chodníka

Stav
Pripravované
Dátum od
31. mája 2019

Operačný program: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 31.05.2019

Predpokladaná realizácia projektu: 2020

Typ projektu: individuálny

Celkové oprávnené výdavky: 54 438,19 €

Predpokladané spolufinancovanie: 2 721,92 €

 

Zhrnutie projektu:

Zatraktívnenie cyklistických chodníkov na území mesta Kežmarok prostredníctvom zabezpečenia 7 fitness prvkov s gumeným podložím. Tieto prvky budú určené na precvičovanie celého tela a zlepšenia správneho držania tela a zvýšenie kondície. Súčasťou úlohy bude aj osadenie dvoch cyklostojanov a odpadkového koša. V rámci mikroprojektu sa uskutoční športový deň určený žiakom, ktorý bude spojený s otvorením fitness ihriska.

 

Projekt nebol podporený.