Projekty

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Stav
Pripravované
Dátum od
30. januára 2023

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum podania žiadosti: 30.01.2023

Predpokladaná realizácia projektu: júl 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 29 609,23 €

Žiadaná výška dotácie: 26 646,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Z prostriedkov získaných z dotácie žiadateľ vybuduje pri vstupe do zariadenia zdvíhaciu plošinu s prístupovým chodníkom. Prostredníctvom tejto zdvíhacej plošiny by sa pre zamestnancov zariadenia zlepšila manipulácia s fyzickými osobami (klientmi zariadenia) s obmedzenou schopnosťou pohybu. V neposlednom rade by aj prijímateľ sociálnej služby na invalidnom vozíku prostredníctvom tejto zdvíhacej plošiny mohol samostatne a pohodlne prejsť do záhrady zariadenia.

 

Vybudovaním zdvíhacej plošiny pri vstupe do zariadenia sa zabezpečí:

  • zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami (klientmi zariadenia) s obmedzenou schopnosťou pohybu,
  • zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov v priamej starostlivosti o klientov zariadenia,
  • vybudovanie bezbariérového vstupu do/zo zariadenia, prijímatelia sociálnej služby budú môcť samostatne voľne prejsť z budovy do/zo záhrady,
  • zvýšenie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby,
  • zvýšenie celkovej spokojnosti s poskytovanými sociálnymi službami.

 

Projekt nebol podporený.