Projekty

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Stav
Pripravované
Dátum od
29. decembra 2021

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum podania žiadosti: 29.12.2021

Predpokladaná realizácia projektu: júl 2022 – november 2022

Celkový rozpočet projektu: 16 682,77 €

Žiadaná výška dotácie: 14 982,77 €

 

Zhrnutie projektu:

Z prostriedkov získaných z dotácie žiadateľ vybuduje pri vstupe do zariadenia zdvíhaciu plošinu s prístupovým chodníkom. Prostredníctvom tejto zdvíhacej plošiny by sa pre zamestnancov zariadenia zlepšila manipulácia s fyzickými osobami (klientmi zariadenia) s obmedzenou schopnosťou pohybu. V neposlednom rade by aj prijímateľ sociálnej služby na invalidnom vozíku prostredníctvom tejto zdvíhacej plošiny mohol samostatne a pohodlne prejsť do záhrady zariadenia.

 

Vybudovaním zdvíhacej plošiny pri vstupe do zariadenia sa zabezpečí:

  • zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami (klientmi zariadenia) s obmedzenou schopnosťou pohybu,
  • zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov v priamej starostlivosti o klientov zariadenia,
  • vybudovanie bezbariérového vstupu do/zo zariadenia, prijímatelia sociálnej služby budú môcť samostatne voľne prejsť z budovy do/zo záhrady,
  • zvýšenie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby,
  • zvýšenie celkovej spokojnosti s poskytovanými sociálnymi službami.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.