Projekty

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa

Stav
Zrealizované
Dátum od
16. augusta 2016

Poskytovateľ:  Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 16.08.2016

Celkový rozpočet:  643 333,06 €

Spolufinancovanie mesta: 32 166,66 €

Dotácia z fondov EU: 611 166,40 €

Vedúci partner: Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry

Projektoví partneri: Mesto Kežmarok, Mesto Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ, Gmina Lapsze Nizne , Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Trstená

 

Zhrnutie projektu: Projekt sa týka výstavby cyklochodníka – prieťah mestom Kežmarok.

 

Projekt bol ukončený.

Galéria