Projekty

Horské výhľady na poľsko-slovenskom pohraničí

Stav
Pripravované
Dátum od
19. januára 2024

Poskytovateľ: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Dátum podania žiadosti: 19.01.2024

Predpokladaná realizácia projektu: júl 2024 – jún 2025

Žiadateľ: mesto Nowy Targ

Partner projektu: mesto Kežmarok

Celkový rozpočet projektu: 59 034,40 €

Rozpočet projektu partnera – mesto Kežmarok: 4 482,83 €

Predpokladaná výška príspevku partnera – mesto Kežmarok: 3 586,26 €

 

Zhrnutie projektu:

V rámci projektu sa plánuje prostredníctvom vydania albumu s názvom: „Horské krajiny v poľsko-slovenskom pohraničí“, zorganizovania módnej prehliadky zdobenia z poľsko-slovenského pohraničia spolu s workshopmi a vyhotovenia filmu propagujúceho pohorie Gorce a mesto Nowy Targ spropagovať cezhraničné územie.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.