Projekty

Kežmarská hudobná jar a jeseň

Stav
Pripravované
Dátum od
18. októbra 2021

Poskytovateľ: Fond na podporu umenia

Dátum podania žiadosti: 18.10.2021

Realizácia projektu: marec 2022 – december 2022

Celkový rozpočet projektu: 13 800,00 €

Žiadaná výška dotácie: 12 300,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Kežmarská hudobná jar a jeseň – koncertné cykly klasickej hudby vznikli v Kežmarku s cieľom zoznámiť tunajšie publikum s najlepšími predstaviteľmi slovenského koncertného umenia i s významnými hudobnými umelcami zo zahraničia. Každý hudobný cyklus, ktorý sa skladá z troch až piatich koncertov sa snažíme vyvážiť a spestriť nástrojovo, interpretačne i autorsky. Okrem zvučných mien, ktoré sme mali tú česť u nás privítať, dáva podujatie priestor aj mladým absolventom vysokých škôl múzických umení a konzervatórií. Pri dramaturgii podujatia úzko spolupracujeme so Základnou umeleckou školou Antona Cígera v Kežmarku a prepájame koncertné programy s tvorivými dielňami a vzdelávacími podujatiami pre žiakov, ale aj pedagógov. Vďaka spolupráci s odbormi ZUŠ – hudobným, literárno-dramatickým, ale aj tanečným si vychovávame priaznivcov a návštevníkov týchto podujatí. Žiaci pritiahnu svoje rodiny a tak vzrastá záujem o tento druh umenia v našom meste.

Cieľom Kežmarskej hudobnej jari a jesene je priniesť kvalitné koncertné programy do podmienok menšieho mesta bez stálej hudobnej scény. Touto formou publikum vzdelávame a popularizujeme klasickú hudbu v podtatranskom regióne. Už tradične spolupracujeme s organizátormi podujatí Medzinárodný organový festival Ivana Sokola a Musica Nobilis a máme záujem, aby sa tieto podujatia realizovali aj v Kežmarku.

 

Projekt nebol podporený.