Projekty

Kniha je záchranné koleso samoty

Stav
Zrealizované
Dátum od
8. apríla 2021

Poskytovateľ:  Fond na podporu umenia

Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc

Dátum podania žiadosti: 08.04.2021

Predpokladaná realizácia projektu:  júl – december 2021

Celkový rozpočet projektu:  3 400,00 €

Schválená výška dotácie: 3 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov na nákup beletrie a odbornej literatúry pre všetky kategórie čitateľov Mestskej knižnice v Kežmarku.

 

Projekt bol ukončený.