Projekty

Knižnica – nádej pre budúcnosť človeka

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
17. februára 2023

Poskytovateľ:  Fond na podporu umenia

Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc

Dátum podania žiadosti: 17.02.2023

Realizácia projektu: júl 2023 – december 2023

Celkový rozpočet projektu: 5 000,00 €

Schválená výška dotácie: 4 500,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom predkladaného projektu je získať finančné prostriedky na nákup knižničného fondu.

 

Projekt bol schválený.