Projekty

Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ulici Hlavné námestie 3 v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
7. marca 2019

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR

Program: 1. Obnovme si svoj dom

Podprogram: 1.6 Komplexná rekonštrukcia NKP s prioritou ochrany a obnovy

Dátum podania žiadosti: 07.03.2019

Predpokladaná realizácia projektu: jún 2019 – december 2019

Celkový rozpočet projektu:  393 139,00 €

Schválená dotácia: 373 482,00 €

 

Zhrnutie projektu:

V rámci komplexnej rekonštrukcie NKP Reduta plánuje mesto realizovať obnovu zastrešenia, obnovu fasády, obnovu okien a dverí, obnovu vnútorného dvora, ktorý bude verejne prístupný a bude slúžiť pre účely expozície o NKP Reduta.

 

Projekt nebol podporený.