Projekty

Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku

Stav
Zrealizované
Dátum od
15. septembra 2016

Poskytovateľ: Program Interreg V – A Poľsko Slovensko 2014-2020

Dátum podania žiadosti: 15.09.2016

Celkový rozpočet:  36 813,90 €

Predpokladané spolufinancovanie: 1 840,70 €

Predpokladaná dotácia: 34 973,20 €

 

Zhrnutie projektu:

V rámci projektu bola vydaná monografia mesta Kežmarok a tiež brožúra o meste. Kniha História Kežmarku od polovice 18. storočia po súčasnosť sa delí do dvoch konceptov a to:

I. Politický a hospodársky vývoj mesta Kežmarok od 2. polovice 18. storočia po súčasnosť a

II. Školstvo a kultúra od r. 1945 po súčasnosť. Kniha zachytáva kultúrne dianie a aktivity mesta Kežmarok od minulosti po súčasnosť.

Dňa 5.2.2018 sa uskutočnil slávnostný krst knihy a brožúry.

 

Projekt bol ukončený vo februári 2018.

Galéria