Projekty

Modernizácia detského ihriska s oddychovou zónou pri cyklochodníku

Stav
Pripravované
Dátum od
9. septembra 2022

ilustračný obrázok

 

 

 

 

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – PODPORA MENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV

Výzva č.: 1/OÚ-KK/2022

Aktivita plánu rozvoja: Aktivita B: Cestovný ruch

Dátum podania žiadosti: 09.09.2022

Predpokladaná realizácia projektu: október 2022 – december 2022

Celkový rozpočet projektu: 55 000,00 €

Žiadaná výška regionálneho príspevku: 49 500,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Modernizácia detského ihriska s oddychovou zónou pri cyklochodníku zahŕňa pieskovisko s herným prvkom bager na piesok, trojharzdu, veža so šmýkačkou , sieťou a tyčou, hojdačka s kombináciou sedákov, pružinové hojdačky, trampolína, lavice, piknikový stôl s lavicami. Cele priestranstvo prejde sadovými úpravami.

 

Projekt nebol podporený.