Projekty

Modernizácia materiálneho vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
16. februára 2024

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Výzva: Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1 – KULTÚRA – kapitálové výdavky

Dátum podania žiadosti: 16.02.2024

Predpokladaná realizácia projektu: január 2024 – november 2024

Celkový rozpočet projektu: 6 048,00 €

Požadovaná dotácia: 5 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

V meste Kežmarok sa organizuje pre obyvateľov mesta Kežmarok a širokú  verejnosť množstvo kultúrnych akcií. Ľudia si túto formu kultúry v exteriérových priestoroch značne obľúbili, a preto sa plánuje do budúcnosti zvýšiť počet akcií prístupných pre verejnosť konaných po celom meste. Jedným z technických prvkov takýchto podujatí sú aj drevené výstavné regály. Zakúpenie drevených výstavných regálov by prispelo k modernizácii vybavenia kultúrnych podujatí a k zlepšeniu technického zázemia primárne exteriérových akcií, ale svoje využitie nájdu častokrát aj v interiéri. Realizácia prispeje k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činnosti jednotlivých podujatí a k obohateniu kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.