Projekty

Modernizácia priestorov CVČ – Umelá lezecká stena

Stav
Zrealizované
Dátum od
30. marca 2016

Poskytovateľ:  Ministerstvo financií SR

Dátum podania žiadosti: 30.3.2016

Celkový rozpočet:  13 965,00 €

Spolufinancovanie: 1 500,00 €

Dotácia: 12 465,00 €

 

Zhrnutie projektu:  Cieľom projektu je vytvorenie umelej lezeckej steny v priestoroch Centra voľného času.

 

Projekt bol ukončený.