Projekty

Modernizácia priestranstva festivalu EĽRO v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
31. marca 2023

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Výzva: Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.2. KULTÚRA – bežné výdavky

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: február 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 5 692,80 €

Požadovaná dotácia: 4 700,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Festival Európske ľudové remeslo v Kežmarku je najvýznamnejšou a najväčšou prezentáciou ľudových remesiel na Slovensku. Festival sa organizuje každý rok počas troch dní druhého júlového víkendu. Festival vznikol v roku 1990 ako prvý svojho druhu vo vtedajšom Československu. Svojimi výrobkami sa na ňom prezentujú najvýznamnejší majstri tradičných umeleckých remesiel nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy, ktorí priamo na mieste predvádzajú svoje umenie, ci už kováči, šperkári, umeleckí drotári, hrnčiari, tkáči, výrobcovia kraslíc, perníkov, fujár, črpákov, výrobkov zo šúpolia a mnohí ďalší. Festival doplna bohatý kultúrny program s vystúpeniami folklórnych súborov, sokoliarov, pouličného divadla, šermiarov a tiež ponuka slovenských národných jedál a Syrársky trh. Mesto Kežmarok má v pláne zmodernizovať priestranstvo festivalu ELRO prostredníctvom nových drevených stánkov, nakoľko stánky, ktoré teraz používa sú už opotrebené, neestetické a nestabilné. Zakúpením nových stánkov by sa tak prispelo k rozšíreniu, zlepšeniu celkového vzhľadu a atraktívnosti areálu. Realizáciou projektu sa podporí modernizácia vybavenia, skvalitnenie činnosti festivalu a obohatenie kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

 

Projekt bol schválený.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“