Projekty

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok

Stav
Zrealizované
Dátum od
29. septembra 2015

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Dátum podania žiadosti: 29.9.2015

Celkový rozpočet:   248 478,90 €               

Spolufinancovanie:   43 406,95 €      

Dotácia: 205 071,95 €                   

              

Zhrnutie projektu: Projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok“ pozostával z troch aktivít: 1. Vypracovanie svetelno-technickej štúdie, 2. Modernizácia verejného osvetlenia – výmena zastaraných svietidiel za nové moderné LED svietidlá na území mesta Kežmarok, 3. Realizácia svetelno-technického merania. Modernizáciou verejného osvetlenia sa zvýšila kvalita osvetlenia ulíc a znížila sa jeho energetická náročnosť.

 

Projekt bol ukončený.