Projekty

Modernizácia vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
24. februára 2022

Poskytovateľ: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Výzva: „Výzva poslancov PSK“ pre rok 2022

Program: 2 Kultúra

Podprogram: 2.1. Kultúra – kapitálové (investičné) výdavky

Dátum podania žiadosti: 24.02.2022

Predpokladaná realizácia projektu: január 2022 – október 2022

Celkový rozpočet projektu: 12 500,00 €

Požadovaná dotácia: 10 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Mesto Kežmarok, prostredníctvom oddelenia kultúry, poskytuje obyvateľom mesta Kežmarok širokú možnosť kultúrneho vyžitia v meste. Jedným z hlavných technických prvkov takýchto podujatí je pódium. Zakúpenie mobilného skladacieho pódia by prispelo k modernizácii vybavenia kultúrnych podujatí a k zlepšeniu technického zázemia primárne exteriérových akcií, ale svoje využitie nájde častokrát aj v interiéri. Keďže nákup mobilného pódia je finančne náročný a mesto nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho nákup, žiada o dotáciu z rozpočtu PSK, ktorá by prispela k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činností jednotlivých podujatí a k obohateniu kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

 

Projekt bol schválený.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.