Projekty

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, podaktivita 2: Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby

Stav
Pripravované
Dátum od
8. marca 2024

Poskytovateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Program: Program Slovensko

Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby

Aktivita: Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny

Podaktivita: 2 Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby

Dátum podania žiadosti: 08.03.2024

Realizácia projektu: január 2024 – december 2025

Požadovaná výška príspevku: 637 476,84 €

 

Zhrnutie projektu:

Predmetom projektu je poskytnutie príspevku za hodiny opatrovateľskej služby poskytované klientovi sociálnej služby.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.