Projekty

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, podaktivita 3: Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby

Stav
Pripravované
Dátum od
26. februára 2024

Poskytovateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Program: Program Slovensko

Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby

Aktivita: Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny

Podaktivita: 3 Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby

Dátum podania žiadosti: 26.02.2024

Realizácia projektu: december 2023

Požadovaná výška príspevku: 14 547,62 €

 

Zhrnutie projektu:

Predmetom projektu je zabezpečenie personálnej udržateľnosti poskytovania domácej opatrovateľskej služby doposiaľ spolufinancovanej zo štrukturálnych fondov v rámci vyhlásenej výzvy Podpora opatrovateľskej služby II.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.